Nieuws

 • Samarja vertegenwoordigd Suriname in Japan

  Stg.Samarja vaardigt een trainee af voor jaarlijkse JICA training

  ...Lees meer

Projecten

 • Samarja heeft nu de volgende actieve projecten:

   

  • Scholen Project 2: Natuur & Milieu Pakketten voor alle lagere scholen
  • ...
  ...Lees meer
Bewustwording

Het Scholenproject
Deel I van het scholenproject bestond uit het leveren van milieu lesmateriaal en illustraties voor basisonderwijs. In samenwerking met het Ministerie van Onderwijs afd. Curriculum wordt het lesmateriaal en illustraties aangepast en begin augustus 2009 is er gestart met een prepilot met 7 scholen in Paramaribo. Deze piloot is in november 2009 uitgebreid tot 32 scholen verspreid over heel Suriname. Na de succesvolle pilot is besloten het lesmateriaal te laten opnemen in het vak natuuronderwijs. De nieuwe les concentreert zich op zwerfafval en de milieu verantwoordelijkheid van een ieder.

Het pilot project was begroot op SRD$:40.000,-
Door CBN-Fonds :                     SRD$30.000,-
Door WWF:                               SRD$10.000,-

 

Deel 2 van het scholen project van 2010-2011, bestond uit het verfijnen van het lesmateriaal doorexperts en het begroten van het project door Stg.Samarja. Direct na de Pilot Project had CBN-Fonds/Stichting Tropenbos International Suriname zich beried verklaard tot 60% van de drukkosten voor zich te nemen. Na goedkeuring van het project en na lang zoeken was Stichting Staatsolie Foundation for Community Development samen met het CBN-Fonds de hoofd sponsoren geworden van het project. Basic One is door deze periode heen ook een trouwe sponsor geweest van het Samarja Scholenproject.

Het project is begroot op:                SRD$: 267.430,-
Donoren:       CBN-Fonds                SRD$: 133.848,-
Staatsolie Foundation:                    SRD$: 117.865,-
Overige Sponsoren:                         SRD$: 15.717,-

Oplagen:       Werkboeken voor leerlingen 4x26625= 106.500
Handleidingen voor leraren 4x1420 = 5.680

Doel: Alle 355 basis scholen over geheel Suriname

Resultaat: Milieu bewustere jeugd via moderne/interactieve gestandaardiseerde en verplichte milieu lesmateriaal. Duurzaam en structureel, geschikt dus voor de komende 15 jaar!

 

Het Tammenga project
Met financiële ondersteuning van het UNDP/SGP/GEF en nog te bepalen overige sponoren gaat Samarja van start met het opzetten van een gescheiden huisvuil ophaal pilot. Alhoewel er niet direct bij de huishoudens zelf gaat worden opgehaald, zullen alle huishoudens worden betrokken om thuis afval te scheiden en de recyclebare afvalstromen te deponeren bij enkele ophaal centra's. Met goede resultaten zou het mogelijk moeten zijn dit model uit te breiden naar geheel Paramaribo en misschien zelfs Suriname. Plastic flessen bezetten 40-60% van ons huishoudelijk afval volume. het niet verbranden van deze afvalstromen leidt er ook toe dat er minder CO2 en giftige chemische stoffen in ons milieu komen.

Het project is begroot op USD$86.000,-
Het SPG/GEF heeft inmiddels USD$31.000,- toegezegd.