Nieuws

 • Samarja vertegenwoordigd Suriname in Japan

  Stg.Samarja vaardigt een trainee af voor jaarlijkse JICA training

  ...Lees meer

Projecten

 • Samarja heeft nu de volgende actieve projecten:

   

  • Scholen Project 2: Natuur & Milieu Pakketten voor alle lagere scholen
  • ...
  ...Lees meer
Wat doen wij

 

Alle activiteiten vallen onder 3 actie punten nl: bewustwording, facilitair, coördinatie.

 

Alles begint bij bewustwording, een taak dat eigenlijk weggelegd is voor de overheid. Mensen moeten weten hoe het beter kan en waarom.

 

Eenmaal bewust moeten deze mensen ook de faciliteiten hebben om milieu verantwoordelijk te gedragen uit te oefenen, zoals aparte netzakken voor plastic flessen, afval tonnen en bakken voor papier, aparte ophaal dagen voor gescheiden afval. Dit is iets waar iedereen voor verantwoordelijk is. Vooralsnog gebruikt de stichting sponsoring om aan deze faciliteiten te komen. Voor milieu is iedereen verantwoordelijk maar sommige overheidsinstanties, bedrijven en NGO’s dragen meer verantwoordelijkheid dan anderen. Deze moeten allemaal gecoördineerd hun verantwoordelijkheden nakomen anders gaat de bewustwording verloren en worden de faciliteiten verkeerd gebruikt.

 

Het coördineren omvat het bij elkaar brengen en sturen van verschillende belanghebbende organisaties richting een doel. Dit gebeurt nu op project basis. Bedrijven en overheidsinstanties behoren ook tot de belanghebbende welke wij helpen met coördinatie.

 

Er wordt veel vervuild met verschillende producten bestaande uit verschillende grondstoffen. Als prioriteit concentreren wij ons op plastics. Maar ook ander recyclebare afvalstromen welke door het bedrijfsleven kunnen worden afgenomen genieten ons aandacht. Niet recyclebare afvalstromen, zoals chemisch en medisch afval moeten op individuele basis worden bekeken.

 

Samarja zet regelmatig milieu artikelen in de kranten en op het internet, geven voorlichting op scholen, radio & tv, staan op evenementen en ontwikkelen nieuwe milieu projecten.