Nieuws

 • Samarja vertegenwoordigd Suriname in Japan

  Stg.Samarja vaardigt een trainee af voor jaarlijkse JICA training

  ...Lees meer

Projecten

 • Samarja heeft nu de volgende actieve projecten:

   

  • Scholen Project 2: Natuur & Milieu Pakketten voor alle lagere scholen
  • ...
  ...Lees meer
Rasa

RASA

Recyclebare afval stromen afname.

 

Plastic Flessen:

Deze worden na ophaal, gesorteerd op kleur en type plastic. Verwerking bestaat uit het sorteren, versnipperen, lucht scheiding. wassen en drogen. In de toekomst zullen ze ook hier worden verkorrelt(gesmolten tot korrels). Het gerecyclede plastic wordt dan verscheept naar afnemers in het buitenland. Het is de bedoeling van het verwerkende bedrijf zo snel mogelijk hier een eindproduct te maken. Kosteloze afname voor sociale instellingen als particulieren. Pesticide flessen kunnen worden afgegeven op speciale LVV pesticide verpakkingspunten.

 

Folie en Zakken:

Samarja is in staat uw hoeveelheden folie(wrap) en suikerzakken van u af te nemen.

Deze zullen tijdelijk worden opgeslagen tot de juiste hoeveelheden zijn bereikt.

De folie en zakken zullen worden gesorteerd, geperst en uiteindelijk verscheept voor recycling. D.w.z. dat deze afval stromen niet hoeven te worden gedumpt op Surinaamse bodem of te worden verbrand.

 

Pellets:

De plastic pellets zullen worden vernietigd, de verschillende bestanddelen worden dan gesorteerd. Uiteindelijk is het de bedoeling dat deze hier worden gerecycled in het zelfde systeem als voor de plastic flessen. Kosteloze afname.

Houten pellets zullen worden gerepareerd als het mogelijk is. Overige houten pellets worden verkoold. Transport en arbeidskosten moeten worden vergoed.

 

Papier:

Wit papier kan al reeds worden afgenomen voor recycling. Deze afvalstroom kan worden afgenomen tegen vergoeding van arbeid en transport kosten.

 

Afval olie:

Gemorste olie, gebruikte smeer en motor olie en olie poets lappen kunnen door natuurlijk processen worden vernietigd. Om dit te versnellen en te systematiseren word er een “kompost” hoop gemaakt. Rottend vegetatie, zaagsel en aarde worden in de juiste verhouding gemengd met het olie verontreinigde materiaal. Bij dit proces komen alleen onschadelijke stoffen vrij zoals CO2 en water. Na 3 tot 6 maanden is alle olie vernietigd en kan de “kompost” worden ingezet bij het verwerken van zelfs meer olie.

 


Inkt cartridges:

Samarja neemt vanaf al vanaf begin 2011 inkt cartridges af. Deze worden gesorteerd naar type en merk om later te worden verstuurd voor hergebruik of recycling in het buitenland.

 

Glas:

Alle soorten glas zijn recyclebaar en Samarja wenst dit ook te realiseren. Vooralsnog kan glas niet worden afgenomen i.v.m. opslag en afname. In het 1ste kwartaal van 2012 moet ook deze afvalstroom door Samarja kunnen worden beheerd. Transport en arbeid kosten moeten worden vergoed.

 

Rubber:

Banden bestaan voornamelijk uit gevulkaniseerde rubber, alhoewel deze niet direct kunnen worden gerecycled kunnen ze wel worden verwerkt tot nieuwe producten. In het 1ste kwartaal van 2012 moet ook deze afvalstroom door Samarja worden beheerd. Transport en arbeid kosten moeten worden vergoed.

 

Elektronisch afval:

Onbruikbare computers, telefonen, tv’s en alles met elektronica erin valt onder ‘E-waste’. Alhoewel 80-90% van alle onderdelen recyclebaar zijn kan deze afvalstroom nog niet worden afgenomen. Wanneer de eerste Samarja afvalhavens worden geopend bestaat er de ruimte E-waste af te nemen, te sorteren, afbreken en te verwerken. Naar verwachting zal in het 4de kwartaal van 2012 de eerste Samarja vuilnishaven worden geopend.