Nieuws

 • Samarja vertegenwoordigd Suriname in Japan

  Stg.Samarja vaardigt een trainee af voor jaarlijkse JICA training

  ...Lees meer

Projecten

 • Samarja heeft nu de volgende actieve projecten:

   

  • Scholen Project 2: Natuur & Milieu Pakketten voor alle lagere scholen
  • ...
  ...Lees meer
Milieutips en Samarja weetjes - Page 2
Article Index
Milieutips en Samarja weetjes
Page 2
All Pages

 

Samarja weetjes…

 

 

 1. Dat het  ministerie van LVV aan Stg. Samarja een loods ter beschikking heeft gesteld voor de tijdelijke opslag van plastic flessen in Nickerie.  Dit is de grootste tegemoetkoming van de overheid tot nu toe.  Samarja heeft vanaf oktober 2009 tot maart 2010 bij 23 scholen in Nickerie 15ton aan plastic flessen opgehaald. Het is de bedoeling dat op alle scholen van Nickerie (inclusief de polders en Wageningen) er flessen worden opgehaald.
 2. Dat in het nu geëindigde “pilot project afvalscheiding” in gebieden Pontbuiten, Ramgoelam en Lelydorp gedeeltelijk wordt gesponsord door Fernandes. Milieu Beheer van het ministerie van BiZa en het ministerie van OW helpen met het opschonen van de buurten en zelfs met het renoveren en plaatsen van een speeltuin. Samarja haalt nog steeds plastic flessen op in deze gebieden met toenemende hoeveelheden.
 3. Dat Samarja in samenwerking met onderwijs afdeling “curriculum ontwikkeling” lesmateriaal  heeft ontwikkeld voor het vak natuuronderwijs voor de lagere scholen. In het schooljaar 2011 – 2012 zal dit lesmateriaal worden ingevoerd op alle 355 lager scholen over heel Suriname.Samarja zal aan alle scholen beginnend met de lagere scholen voorlichting geven over zwerfafval en met name plastic afval.