Nieuws

 • Samarja vertegenwoordigd Suriname in Japan

  Stg.Samarja vaardigt een trainee af voor jaarlijkse JICA training

  ...Lees meer

Projecten

 • Samarja heeft nu de volgende actieve projecten:

   

  • Scholen Project 2: Natuur & Milieu Pakketten voor alle lagere scholen
  • ...
  ...Lees meer
Milieutips en Samarja weetjes
Article Index
Milieutips en Samarja weetjes
Page 2
All Pages

Plastic feiten:

 

 1. Dat je de plastic flessen zo leeg en schoon mogelijk moet afgeven, dit vermindert het gewicht en verbetert de kwaliteit van het gerecyclede plastic. B.v. shampoo-, pindakaas-, stroop-, wasmiddelflessen enz.. Alle flessen die van plastic zijn, kunnen worden gerecycled.
 2. Motor-/smeerolie- en pesticidenflessen dienen 3x schoon te zijn gespoeld en apart te worden geleverd aan een bedrijf dat ze wilt verwerken, bel hiervoor op: 8519272 of 471331
 3. Dat na 8 weken buiten in de zon te hebben gezeten (of in de sloot) plastic flessen zeer slecht recyclebaar zijn. Deze kunnen het liefst niet worden mee gegeven.
 4. Dat als je een plastic fles vertrapt of platdrukt je bijna 3 keer de hoeveelheid kunt vullen in een netzak, ton of truck. Dit is goedkoper voor het ophaal bedrijf en levert eventueel meer geld op voor de scholen.
 5. Dat er jaarlijks ongeveer 150.000.000(honderd en vijftig miljoen) PET flessen worden gebruikt in Suriname. Gemiddeld is dat 0.8 flessen per persoon per dag. Dit is ongeveer gelijk aan 3500ton aan PET
 6. Jaarlijks worden er meer plasticzakken gebruikt dan flessen. Meer dan 4000ton per jaar. Jammer genoeg zijn deze erg moeilijk te sorteren.
 7. Dat een plastic fles 10 tot 25 jaar blijft voortbestaan in het milieu voordat het volledig is afgebroken.
 8. Dat 99% van alle plastic voorwerpen wordt vervaardigt uit aardolie.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Samarja weetjes…

 

 

 1. Dat het  ministerie van LVV aan Stg. Samarja een loods ter beschikking heeft gesteld voor de tijdelijke opslag van plastic flessen in Nickerie.  Dit is de grootste tegemoetkoming van de overheid tot nu toe.  Samarja heeft vanaf oktober 2009 tot maart 2010 bij 23 scholen in Nickerie 15ton aan plastic flessen opgehaald. Het is de bedoeling dat op alle scholen van Nickerie (inclusief de polders en Wageningen) er flessen worden opgehaald.
 2. Dat in het nu geëindigde “pilot project afvalscheiding” in gebieden Pontbuiten, Ramgoelam en Lelydorp gedeeltelijk wordt gesponsord door Fernandes. Milieu Beheer van het ministerie van BiZa en het ministerie van OW helpen met het opschonen van de buurten en zelfs met het renoveren en plaatsen van een speeltuin. Samarja haalt nog steeds plastic flessen op in deze gebieden met toenemende hoeveelheden.
 3. Dat Samarja in samenwerking met onderwijs afdeling “curriculum ontwikkeling” lesmateriaal  heeft ontwikkeld voor het vak natuuronderwijs voor de lagere scholen. In het schooljaar 2011 – 2012 zal dit lesmateriaal worden ingevoerd op alle 355 lager scholen over heel Suriname.Samarja zal aan alle scholen beginnend met de lagere scholen voorlichting geven over zwerfafval en met name plastic afval.