Nieuws

 • Samarja vertegenwoordigd Suriname in Japan

  Stg.Samarja vaardigt een trainee af voor jaarlijkse JICA training

  ...Lees meer

Projecten

 • Samarja heeft nu de volgende actieve projecten:

   

  • Scholen Project 2: Natuur & Milieu Pakketten voor alle lagere scholen
  • ...
  ...Lees meer
Wie en hoe te certificeren

Wie & Hoe te Certificeren

Stichting Samarja staat achter een duurzaam geïntegreerde aanpak van alle milieu zaken. Er wordt veel gesproken over  “groen” gaan van ondernemingen, instanties en zelf individuen.  Niet iedereen participeer of investeert mee in gelijke waarde. Deze onderscheid wenst Samarja kenbaar te maken met de Samarja Milieu Certificering. Het doel van de certificering is primair het bevorderen van verantwoordelijk gedrag met betrekking tot onze afval en milieu. Secundair toont het aan derden dat op basis van toetsbare criteria een  instantie, bedrijf of district werkelijk milieuverantwoordelijk of wel “groen” is.

 

Certificering is voor 3 groepen:

 

-  Sociale organisaties (NGO’s, Scholen, Academisch & Non Profit)

-  Bedrijven

-  Districten & Overheid instanties

 

NGO/Sociaal

Niveau 1 : Participeert in alle beschikbaar zijnde afvalscheiding en recycling projecten.

Niveau 2 : Ondersteunt in het uitbreiden van recycle projecten naar meerdere organisaties en personen. Verzorgt of ondersteunt bewustwording activiteiten zowel intern als extern op regelmatige basis.

 

 

Bedrijven

Niveau 1 : Participeert in alle beschikbaar zijnde afvalscheiding en recycling projecten.

Niveau 2: Verzorgt of ondersteunt bewustwording activiteiten zowel intern als extern op regelmatige basis.

Niveau 3: Implementeert of investeert  in energie en water zuinige technologie en CO2 verminderende maatregelingen. Hanteert een milieu vriendelijke huisregelmeent.

Niveau 4: Het verminderen of verwerken van afvalwater en/of gassen alvorens deze te spuien. Inbegrepen zijn ook chemische afvalstromen.

 

 


Meetbare criteria per niveau:

Niveau1 = Implementeert afvalscheiding faciliteiten voor minimaal plastic flessen en aluminium blikjes(dagelijkse consumptie goederen). Zie RASA voor bedrijven. Participeert minimaal 3 maanden voordat certificering mogelijk is. De recyclebare afvalstromen worden gewogen voor afname en een bon wordt afgestaan aan het bedrijf.

 

Niveau2 = Minimaal 80% van het vaste personeel ervaart de Samarja bewustwording presentatie van 30-60 minuten. Deze presentatie omvat milieu technische aspecten alsook sociaal economische. Behandelde onderwerpen zijn plastic & blikjes, milieu wetten, effect afval op milieu, biodiversiteit, recycle cyclus, enz. Bij niveau 2 worden de werknemers/personeel erop aangedrongen thuis ook te doen aan afvalscheiding en recycling. De bewustwording dient te worden herhaald of aangescherpt voor het verstrijken van 12 maanden.

 

Niveau 3 = Implementeert of investeert  in energie en water zuinige technologie en CO2 verminderende maatregelingen. Dit moet toegepast worden op 100% van de belichting en 100% kraan en douche koppen. Er worden milieu beschermende richtlijnen geadopteerd in het huisregelmeent. Restaurants, warungs, fast-food ketens en alle andere eetgelegenheden dienen duurzame of recyclebare verpakkingsmateriaal te gebruiken. Er kunnen uitzonderingen worden gemaakt voor veiligheid en voorziening aspecten binnen een bedrijf/organisatie. Zoals vloedlichten en brand bestrijdings implementaties.

 

Niveau 4 = Het adequaat verwerken en filtreren van afvalwater of gassen tot acceptabele standaarden voor het omliggende milieu. Het verantwoord omgaan met alle niet recyclebare afvalstromen.

 

De 10 Districten

Niveau 1 : Participeert in alle beschikbaar zijnde afvalscheiding en recycling projecten.

Niveau 2 : Ondersteunt in het uitbreiden van recycle projecten naar meerdere organisaties en personen. Verzorgt of ondersteunt bewustwording activiteiten zowel intern als extern op regelmatige basis. Voorziet in logistieke en of opslag verantwoordelijkheden.

Niveau 3 : Implementeert afvalhavens en afval verwerking projecten.

Niveau 4 : Implementeert of investeert  in energie en water zuinige technologie en CO2 verminderende maatregelingen. Overheidskantoren en vestigingen(incl. politie, brandweer, militair)