Nieuws

 • Samarja vertegenwoordigd Suriname in Japan

  Stg.Samarja vaardigt een trainee af voor jaarlijkse JICA training

  ...Lees meer

Projecten

 • Samarja heeft nu de volgende actieve projecten:

   

  • Scholen Project 2: Natuur & Milieu Pakketten voor alle lagere scholen
  • ...
  ...Lees meer
Certificering proces

Het certificering proces

De betaalde certificering systeem is voor particulieren en bedrijven. NGO’s en sociale organisaties zoals scholen, tehuizen, verenigingen en religieuze organisaties worden voor gereduceerde kosten en gecertificeerd.

 

1) Nul-Audit: 600srd per bedrijf. Evaluatie van de huidige situatie en advies omtrent het implementeren van maatregelingen tot het behalen van certificering. Exclusief kosten voor transport, eventuele onderdak en irreguliere onkosten. Binnen 7 werkdagen na de on-site evaluatie wordt er schriftelijk of digitaal verslag uitgegeven met de resultaten. Nul-Audit is geldig voor 90 dagen.

 

2) Audit/Certificering per niveau:


1)      srd 400,-

2)      srd 600,-

3)      srd 800,-

4)      srd 1000,-

 

*Exclusief: transport, eventuele onderdak en irreguliere onkosten.

De kosten zijn inclusief voorgaande niveaus, afhankelijk voor welke niveau het bedrijf gaat wordt het desbetreffende bedrag betaald.  Het implementeren van de maatregelen(uit de Nul-Audit) tot het komen tot certificering zullen verschillend zijn per bedrijf.

 

3) Certificaat: Als een certificering niveau is behaald, wordt er een certificaat opgemaakt met daarop vermeld het bedrijf, auditeur, geldigheidsduur en niveaus.  De gecertificeerden worden vermeld op de Samarja website. De certificaat en logo mogen worden gebruikt voor marketing, zowel digitaal als schriftelijk. De kosten van het certificaat zijn voor het bedrijf. Deze kosten bedragen srd 250,- inclusief frame en logo.

 

4) Extra diensten: Eenmaal behaald kan er een engelstalige copie worden uitgeschreven op verzoek. Ook kunnen gecertificeerden via Samarja assistantie verkrijgen met het beheren, updaten en online marketing van de milieu certificering.

 

5) Terminatie: Als een certificaat is toegewezen behoudt Stg.Samarja het recht deze in te trekken als blijkt dat de gecertificeerde systematisch en bewust tegen de gecertificeerde niveaus handelingen pleegt.